Pazarlama

İşletmelerin öncelikli meselesi hâline gelen pazarlama, kâr amaçlı olsun ya da olmasın, tüm kuruluşların fikirlerine, ürün ve hizmetlerine talep oluşturmayı, müşteri taleplerini karşılamayı ve neticesinde satışı hedefleyen, stratejiler oluşturan ve uygulayan bir işletme fonksiyonudur.Gediz Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programı, belirtilen amaçlara uygun özelliklere sahip elemanlar yetiştirilmesine yönelik eğitim-öğretim programlarıyla, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan unsuruna katkıda bulunmaktadır. Programın odağında, ulusal ve uluslararası piyasalara hitap edebilecek donanıma sahip elemanlar yetiştirme düşüncesi bulunmaktadır. Bu amaçla şu derslere ağırlık verilmektedir:

 • Pazarlama ve Satış
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
 • Dış Ticaret
 • Elektronik Ticaret
 • Mesleki İngilizce

Ülkemizde son 10 yılda artan küresel rekabete paralel olarak pazarlamaya olan ilgi de artmıştır. Özellikle uluslararası piyasalara açılan tüm işletmeler kurumsallaşmış bir pazarlama bölümüne ve etkin donanıma sahip çalışanlara ihtiyaç duymaktadır. Dünya standartları üzerinde üretim yapmayı başaran pek çok yerli işletme, pazarlama söz konusu olduğunda aynı performansı gösterememektedir. Bu sıkıntıları aşmak ve yüksek katma değerli satışlar gerçekleştirebilmek için işletmeler, yeni pazarlama yöntemlerinin uygulanmasına ve yapıcı fikirlerle rekabet yarışında kendilerini başarıya ulaştıracak çalışanlara ihtiyaç duymaktadır.Bu bağlamda Pazarlama Programı, öğrencilerin yeteneklerini ve firmaların ihtiyaçlarını dikkate alarak uygulamayı da kapsayan eğitimi ile işletmeleri geleceğe taşıyacak pazarlama ve satış elemanları yetiştirmektedir.Öğrencilerin mesleki derslerde uygulamalı bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlamak ve iş dünyası ile alanlarında iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla uzmanlar tarafından yüksekokul içinde ve dışında eğitimler ve seminerler düzenlenmektedir.Gediz Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programı öğrencilerinin, öğrenimleri süresince şu becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır:

 • Yönetim Becerileri
 • Satış Becerisi
 • İnternette Pazarlama
 • İletişim ve Sunum Becerisi

Pazarlama Programından mezun olan öğrencilerin istihdam olanakları:

 • Mağaza Pazarlama Sorumlusu
 • Ürün Grup Sorumlusu
 • Müşteri İlişkileri Sorumlusu
 • Raf ve Mağaza Düzenlemesi vs Alanlarında
 • Reklâmcılık ve Tanıtım Firmalarında
 • Pazarlama Araştırma Kuruluşlarında
 • İşletmelerin Pazarlama Departmanlarında
 • Hizmet sektöründe Özellikle Sigorta Hizmetleri Pazarlamasında
 • Birebir Pazarlamanın Önem Kazanması ile Birlikte Kişisel Satış Elemanı Olarak

Mezun olan öğrencilerin Dikey Geçiş yapabilecekleri Lisans programları:

 • Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İletişim
 • İşletme
 • İşletme-İktisat
 • Pazarlama
 • Reklâmcılık
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Ders listelerine ulaşmak için tıklayınız.

Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2014, Çarşamba