Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Kamu ve özel sektöre ait kuruluşların, muhasebe ve vergi konuları ile ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, uygulamaya yönelik çağdaş bilgi ve teknolojilerle günlük mevzuata hâkim eleman ihtiyacını gidermeyi ve bu yönde eleman yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Gediz Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 80 öğrenci Normal Öğretim ve 80 öğrenci İkinci Öğretim olmak üzere 160 öğrenci kontenjanına sahiptir.

Program mezunları; serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavirlik büroları ile tüm işletmelerin muhasebe servislerinde yardımcı eleman olarak çalışabilecekleri gibi, meslek sınavlarında başarılı olup serbest muhasebeci ve sonrasında da serbest muhasebeci mali müşavir olabilmektedirler.

Gediz Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programının amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan muhasebe, dönem sonu muhasebe işlemleri (envanter bilgileri) bilgisayarlı muhasebe, vergi, finansman, maliyet muhasebesi, şirketler muhasebesi, yönetim muhasebesi, muhasebe denetimi gibi mesleki bilgi ve beceriler, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre ve uygulamalı olarak öğrencilere kazandırılmaktadır. Belirtilen mesleki bilgi ve becerilerin kazandırılmasına yönelik dersler, müfredat programında zorunlu ders olarak yer almaktadır. Ayrıca, mesleki bilgi ve becerilerin kullanılabilmesi için gerekli olan işletme, istatistik ve hukuk bilgileri ile birlikte genel kültür bilgileri de verilmektedir.

Uygulamalı dersler modern teknik altyapısı olan bilgisayar laboratuarlarında verilmektedir.

Öğrencilerin mesleki derslerde uygulamalı bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlamak ve iş dünyası ile alanlarında iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla uzmanlar tarafından yüksekokul içinde ve dışında eğitimler ve seminerler düzenlenmektedir.

Mezun olan öğrencilerin Dikey Geçiş yapabilecekleri Lisans programları:

 • İşletme
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme - Ekonomi
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Muhasebe
 • Muhasebe Bilgi Sistemleri
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim
 • Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Ders listelerine ulaşmak için tıklayınız.

Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2014, Çarşamba