Program Çıktıları

No

Program Çıktıları

1

Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler uygulama araçve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.

2

Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kulanmayı etki bir biçimde yapabilmek.

3

Tıbbi ve aromatik bitkiler alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına,üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve grublara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.

4

Tıbbi ve aromatik bitkiler alanıyla ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.

5

Tıbbi ve aromatik bitkileri Türkçe ve bilimsel olarak isimlendirip, bitkilerin ekolojik koşulları hakkında bilgi sahibi olmak, gerekirse bitkilerin kültüre alınmasını sağlamak, drog olarak kullanılacak kısımlarını elde etme yöntemlerini bilmek

6

Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek ayrıca alanı ile ilgili konularda, laboratuar kimyasal analizler ve arazi çalışmalarında yeterli olmak.

7

Alanında yeterli olcak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak

8

atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve inkilap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak.

9

Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ve internet teknolojileri ile birlikte temel istatistiki bilgilere sahip olmak.

10

Mesleki alanda biyoistatistik, matematik becerilerini kullanmak.

11

İyi derece Türkçe kullanımbecerisine sahip olup kendisini iyi ifade edebilmek.

12

Tıbbi ve aromatik bitkilerin pazarlama, üretim becerilerine katkı sağlama.

13

Yeterli seviyede genel kültüre sahip olmak (anadil, yabancı dil, tarih vb)

Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2019, Pazar