Gediz Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinden Muhteşem Defile

Gediz Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinden Muhteşem Defile

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü ve Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenen, Gediz Meslek Yüksekokulu Moda  Tasarım ve Giyim Üretim Teknolojisi Programları Öğretim Elemanları ve Öğrencilerinin katılımıyla hazırlanmış olan  “Eskigediz’den Yeni Gediz’e Giysi Serüveni”  isimli proje kapsamında gerçekleştirilen defile, yoğun ilgi gördü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan programda proje yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Ebru Alparslan bir konuşma yaparak izleyicilere  yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yrd. Doç. Dr. Alparslan   bu proje kapsamında” Kütahya İli Gediz İlçesi geleneksel kıyafetlerinin, başlıklarının ve diğer süsleme elemanlarının tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının amaçlandığını belirtti. Bunun yanı sıra,  geleneksel bir kültür ve sanat hazinesi niteliğinde olan; Gediz İlçesi Yöresel kıyafetlerinin geleneksel özellikleri bozulmadan modernize edilerek tasarımlarının yapılması, eserlerin üretilmesi ve sunulmasıyla; milli değerlerimizin tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönünde çalışmalar yapıldığını da ifade etti”.  Ayrıca proje sürecinde, 70 adet Geleneksel Kıyafetin Tasarımının Moda Tasarım ve Giyim Üretim Teknolojisi Programları öğretim elemanları tarafından oluşturulduğunu, öğretim elemanlarının rehberliğinde söz konusu programlarda öğrenim gören öğrencilerin işbirliğiyle geleneksel kıyafetlerin üretimlerinin gerçekleştirildiğini belirterek konuşmasını tamamladı.

    Yoğun ilgiyle izlenen defilenin sonunda projede görev alan öğrencilere teşekkür belgesi takdim eden Gediz MYO Müdürü Doç. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu bu projenin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesinde emeği geçen başta Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören olmak üzere, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebru Alparslan’a  DPÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Yetkililerine, Gediz Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarımı ve Giyim Üretim Teknolojisi Programları öğretim elemanlarına, yüksekokulumuzun diğer akademik ve idari personeline, proje ürünlerinin hazırlanmasında ve sunulmasında görev alan tüm öğrencilere ve davetlilere teşekkürlerini sundu.

Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2015, Çarşamba