Genel Bilgiler

 

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar,

Programda isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmaktadır.

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar,

Programda 30 iş günü zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır. Staj uygulaması gerek il içi gerekse il dışındaki kamu kurumları, özel sektör işletmeleri ve sivil toplum kuruluşlarında yapılabilir. Staj uygulaması 1. Sınıf sonunda ya da 2. Sınıf sonunda yaz dönemlerinde 30 iş günü olarak tek seferde yapılmaktadır. 

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar,

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı öğrencileri yoğun bir laboratuvar eğitim almaktadır. Laboratuvarda giymek üzere laboratuvar önlüğü kullanılmaktadır. 

Diğer programlarımızda, eğitim ve öğretim faaliyetleri için mesleğin gerektirdiği kıyafet veya donanım malzemeleri ile ilgili bir zorunluluk bulunmamaktadır. 

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar, 

Gediz Meslek Yüksekokulunda eğitim öğretim görecek öğrenciler herhangi bir sarf malzeme ve araç – gerece ihtiyaç duymayacaktır. Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan sınıf ve laboratuvarlarda teorik ve uygulamalı dersler işlenecek ve bu ortamlarda öğrencinin ihtiyaç duyduğu ekipmanlar yüksekokul tarafından sağlanacaktır. Bununla birlikte sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığında herhangi bir gideri olmayacaktır. Uygulamalı derslerde öğretim elemanı tarafından ders içeriğine göre ekstra malzeme talebi olabilir.

Normal Öğretim programlarında ilk 2 yıl öğrenci katkı payı alınmamaktadır.

İkinci Öğretim programlarında öğrenci katkı payı alınmaktadır.

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar,

Gediz Meslek Yüksekokulunda yer alan programlara ilişkin bilgilere aşağıda yer alan ilgili bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz:

Gediz Meslek Yüksekokulu, ilçe merkezine 3 Km. mesafede ve 418.000 m2 alan üzerine kurulu yerleşkesiyle; öğrencilerine şehir merkezinin kalabalığından uzak, doğayla iç içe olan mimari yapılarıyla rahat ve huzurlu bir eğitim ortamı sağlamaktadır. Ayrıca Gediz Meslek Yüksekokulu; futbol, basketbol, tenis gibi spor faaliyetlerinin yapıldığı modern spor tesisi, sosyal tesis ve kütüphanesiyle öğrencilerine yerleşke içinde güzel vakit geçirmelerine olanak sağlamaktadır. 500 öğrenci kapasiteli KYK Kız Öğrenci Yurdu; yeni ve modern binası, kapsamlı sosyal  donatıları ile dersliklere 150 metre mesafededir. 

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar,

Meslek yüksekokulumuzda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından belirlenen sayıda öğrenciye kısmi zamanlı çalışma olanağı sağlanmaktadır.

 

Son Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2021, Salı