Program Öğrenme Çıktıları

No

Program Çıktıları

1

Bilgisayar Programcılığı alanındaki çalışmalar için gerekli verilerin tanımlanması, toplanması ve değerlendirilmesini etkin bir şekilde yapabilmek, yaptığı uygulamalarda öğrendiği teorik bilgileri kullanabilmek.

2

Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile donatılı olmak, mesleğinin gerektirdiği her türlü yazılımları bilmek ve donanımları kullanabilmek.

3

Takım çalışmalarına önem vermek ve gruba katkı sağlayabilmek, takım arkadaşları ile uyumlu çalışabilmek, alanında yaptığı çalışmaları proje grubuna ve kurumuna etkin bir şekilde ifade edebilmek.

4

Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif değerlendirmek ve sorumlu olduğu yönetime objektif bilgi akışı sağlayabilmek.

5

Programında aldığı eğitim düzeyini ve problemlerin çözümündeki yeteneklerini kullanarak bilgisayar programcılığının gerektirdiği analitik düşünme yeteneğini kazanmak, çalıştığı konularda buna uygun bakış açısı ile program yazmak ve çalıştırmak.

6

Genel/mesleki ortaöğretimde kazanılan bilgi/beceri ve yetkinlikler üzerine kurulan,yüksek öğretim ders malzemeleri ile desteklenen bilgisayar programcılığı alanındaki bilgilere sahip olmak ve alanındaki kavramları belirli bir düzeyde anladığını göstermek.

7

Bilgisayar Programcılığı alanındaki etik değerlere uymak ve sosyal sorumluluk bilincini taşımak.

8

Alanında çalışmaları yürütebilecek ve dünyadaki gelişmeleri en iyi seviyede takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek.

9

Alanında iletişime önem vermek ve bu iletişimde Türkçeyi en doğru şekilde kullanabilmek.

10

Alanında çalışanların ve kendisinin güvenlik, sağlık ve çevre bilincine sahip olmalarını sağlamak.

11

Bilgisayar Programcılığı programını bitirdikten sonra da alanı ile ilgili yazılım, donanım konusundaki teknolojik yenilikleri takip edebilmek ve kendini geliştirebilmek.

12

Alanı ile ilgili çalıştığı işletmede sorumluluk alabilmek, çalışanları ve iş akışını organize etmek, kalite ve standartlara göre hizmet vermek.

13

Yeterli seviyede genel kültüre sahip olmak (anadil, yabancı dil, tarih vb)

 
Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2019, Cumartesi