PROGRAMIN STAJ ESASLARI

PROGRAMIN STAJ ESASLARI

1. Bilgisayar Programcılığı programı öğrencileri, staj faaliyetinin öngördüğü, mesleki gelişime katkıyı sağlayabilmeleri için aşağıda listesi verilen çalışma alanlarından en az birinde faaliyet gösteren işletmeleri tercih etmelidirler.

1.1. Yazılım/Program Geliştirme, Kurulum ve Destek Hizmetleri

1.2. Veritabanı Geliştirme, Kurulum ve Destek Hizmetleri

1.3. Web Tasarım Hizmetleri

1.4. Internet Servis Sağlayıcılar

1.5. Orta Ölçekli Bir İşletmede Bilgi İşlem Departmanı

1.6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bilgi İşlem Departmanı

1.7. Bilgisayarlı Otomasyon Sistemleri Geliştirme, Kurulum ve Destek Hizmetleri

1.8. Grafik tasarım Hizmetleri

2. Öğrencilerimiz staj dönemi süresince mesleki gelişimi artırmak amacıyla aşağıdaki görevlerden olabildiğince fazlasını yerine getirmeye çalışmalı ve bunları staj defterine yansıtmalıdırlar.

2.1. Yazılım Geliştirme amacıyla problemin analiz edilmesi

2.2. Algoritma ve Akış şemaları oluşturması ve mevcutların güncellenmesi

2.3. En az bir yazılım dili aracılığıyla kod yazabilmesi

2.4. Form, Arayüz ve Rapor tasarımı yapabilmesi

2.5. Veritabanı tasarımı, güncellemesi ve taşınması işlemlerini yapabilmesi

2.6. Veritabanı sorguları oluşturabilmesi, güncelleyebilmesi

2.7. Web sayfası tasarlaması, oluşturması ve güncellemesi işlemlerini yerine getirebilmesi

2.8. Domain Tescili, Hosting gibi hizmetleri kavrayabilmesi

2.9. Bilgi İşlem departmanında kurum ya da işletmenin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretebilmesi

2.10. Bilgi İşlem departmanında kurum ya da işletmenin kullandığı yazılım ve veritabanlarının kararlı bir biçimde çalışırlığının sağlanması ve sürdürülmesi ve gerektiğinde güncellemelerin yapılabilmesi

2.11. Bilgisayarlı otomasyon sistemlerinde yazılım ile çevre birimler arasındaki ilişkinin kavranması

2.12. Web için gerekli grafik tasarım işlemlerinin yerine getirilebilmesi

2.13 Mesleğin gerektirdiği İngilizce kavram ve terimlerin öğrenilmesi

3. Öğrencilerimizin farklı mesleki alanlardan çalışanlarla aynı ortamı paylaşmalarını fırsat bilerek disiplinler arası çalışma tecrübesini edinmeleri de stajın faydalı yönlerinden birisi olarak görülmektedir.

Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2019, Cumartesi