Program Öğrenme Çıktıları

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı Öğrenme Çıktıları

 1. Sağlık yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olma ve uygulama.
 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, işletmecilik ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranma.
 3. Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında lider, kendine güvenen ve üretken bir birey olarak, karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde sorumluluk alma.
 4. Sağlık sistemlerinde sağlık planlamaları, sağlık politikaları ve sağlık sektörlerini oluşturan etkenleri tanıma, değerlendirme ve birbiriyle kıyaslayabilme becerisine sahip olma.
 5. Sağlık kurumlarında madde ve insan kaynaklarını verimli şekilde kullanabilme ve hasta sağlığı güvenliğine önem verme, ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olma
 6. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.
 7. Sağlık sektörünün yerel, ulusal ve uluslararası toplumsal sorunlarını kavrama.
 8. Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olma.
 9. Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, teknolojik değişiklikleri takip ederek yeni teknolojileri işletme sistemlerine uyarlayabilme.
 10. Alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bir ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, alanındaki temel düzey bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ya da sorumluluğu altında çalışanların gelişmesi için gerekli etkinlikleri yürütebilme.
 11. Mesleki gelişimini yaşam boyu öğrenme ilkesiyle planlama, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yaşamına ve mesleğine entegre etme, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi ortaya koyma.
 12. İşletmenin hukuki sorumluluklarını yerine getirebilme, ilgili mevzuatı takip edip uygulayabilme becerisine sahip olma.
 13. Yeterli seviyede genel kültüre sahip olmak (anadil, yabancı dil, tarih vb).
Son Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2019, Cuma