Öğrenme çıktıları

 BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI ÖĞRENME ÇIKTILARI

1-Bankalarda ve sigorta şirketlerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ana eleman olarak sorumluluğunu bilmesi

2-Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme

3-Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme

4-Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından bankacılığın önemini ifade edebilmesi

5-Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili çalışmalar yapabilme, bilgi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme

6-Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve doğru karar verme becerisini kazanma

7-Finans ve bankacılık sektöründe sorumluluk üstlenebilme ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp, çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştirmenin hedeflenmesi

8-Bir işletmenin bilançosunu ve gelir tablosunun incelenmesi ve yorumlanması

9-Banka ve sigorta muhasebesini yapabilme

10-Müşteri ilişkileri ve insan kaynakları yönünden donanımlı bireyler yetiştirme

11-Bankacılık ve sigortacılık genel bilgilerini almış ve banka ve sigorta hukuku hakkında bilgi sahibi olabilmesi

12-Bankacılık ve sigortacılık konusunda mesleki İngilizce bilgisine sahip olma

13-Yeterli seviyede genel kültüre sahip olmak (anadil, yabancı dil, tarih vb).

Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2019, Cumartesi