Programın Hedefleri

PROGRAMIN HEDEFLERİ

Bölümümüzün başlıca hedefleri ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştiren bölümleri arasında tercih edilen bir bölüm konumuna gelmektir.  Kurumunu temsil etme, diğer çalışanlara örnek olabilme adına resmi ortamlarda protokol bilgisini kazanma, bu bilgileri uygun yer ve zamanda iletişim içinde bulunduğu kişi ve kurumlarla çalışırken davranış olarak sergileme ve uygulama becerisi; Temel bilgisayar programlarını öğrenme ve web işlemlerini yapma becerisi;  Bilgisayarda mesleki yazışmaları, resmi yazıları, iş yazıları ve özel yazıları hızlı ve etkin şekilde hazırlayabilme becerisi;  Kurum içi ve dışı belge akışını takip etmek, dosyalama ve arşivleme sistemlerini öğrenip uygulayabilme becerisi; Bilgisayar ortamında klavye ile 10 parmak seri yazı yazabilme alışkanlığı ve yeterliliklerine sahip olma becerisi; Örgütsel faaliyetlerde zamanı etkili şekilde kullanma becerisi; İşletme kurma fikri oluşturup, kuruluş işlemlerini yürütmek ve faaliyete açma becerisi; Kişisel ve sosyal yaşam ile ilgili hukuki hak ve sorumlulukları kavrama becerisi; İş yaşamı ve sosyal güvenlik ile ilişkili hukuki hak ve sorumlulukları kavrama becerisi;  Muhasebe ve finans işlemleri yapma ile ilgili bilgi kazanma bilinci;  Yönetici asistanlığı mesleğini tanıyıp, yönetici asistanının görev ve sorumluluklarını öğrenme bilinci; Büro yönetimi ile ilgili temel kavramları analiz etme becerisine sahip olmaları hedeflenmektedir.

Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2019, Cumartesi