Öğrenme Çıktıları

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1          Temel işletmecilik bilgi ve kültürüne sahip olabilme

2          Mantıklı düşünmeyi geliştirme

3          Analiz yeteneğini geliştirme

4          Olayları objektif değerlendirerek, problemleri çözebilme

5          Mesleği ve işyeri ile ilgili araştırma ve incelemeler yapabilme

6          Bilimsel düşünmeyi geliştirme

7          Sistemli ve mantıklı düşünmeyi öğretme

8          Uygulamalı bilimlerle olan ilişkiyi anlama

9          Güncel olaylarda sorumlulara karşı pratik çözüm bulma becerisini kazandırma

10        Doğru karar verme becerisini kazandırma

11        Araştırma ve incelemeye yöneltme

12        Analitik düşünebilme ve değerlendirme becerisi kazandırma

13        Veri toplama ve onları düzenleme yöntemlerini bilme ve raporlama becerisi kazanma

Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2019, Cumartesi