HEDEFLERİ

HEDEFLERİ

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümünün temel hedefi; ilaç sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu temel mesleki bilgi ve altyapıya sahip kaliteli personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü, öğrencilerini tıbbi tanıtım hizmetlerinin verildiği birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümünün etkileştiği ve etkileşmesinin istendiği paydaşlar Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, kamu ve özel eczaneleri, bölge ve ulusal düzeyde eczacı odaları, Üniversiteler, Sağlık Yüksek Okulları, Araştırma Kurumları, Mezunlar, birey ve aileler şeklinde özetlenebilir. Bölümümüz sahip olduğu eğitim ve araştırmacı öğretim üyesi kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü öğrencileri Staj Eğitim Komisyonunun belirlediği tarihlerde ve yerlerde staj yapmak zorundadırlar. Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümünde verilen dersler tıbbi tanıtım ile ilgili bilgi ve mesleki beceri kazandıran alan dersleri ile tarih, Türkçe, İngilizce, Bilişim ve İletişim teknolojileri vb. derslerden oluşmaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2019, Pazar