MEZUNİYET KOŞULLARI

MEZUNİYET KOŞULLARI

Mezun olabilmek için öğrencinin program müfredatında başarması öngörülen zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması, FF, FD, DZ ve YZ notunun olmaması gerekir. Programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekir. Ayrıca programda 30 gün staj yapma zorunluluğu vardır.

Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2019, Pazar