AMAÇLARI

AMAÇLARI:

Grafik Tasarım Programı’nın amacı; ülke ve toplum gereksinimlerini de göz önüne alarak her türlü sektörün ihtiyaç duyduğu basılı ve interaktif ürünlerin tasarımını, tasarım ilkeleri doğrultusunda hazırlayarak basılabilir hale getirmektir. Ayrıca, mesleki bilgi ve becerilere sahip olabilme, mesleki gelişmeleri izleyebilme, araştırma, sorgulama, analiz yeteneğine sahip olabilme, girişimci olabilme, malzemeleri ve malzeme özelliklerini tanıyabilme ve tasarıma uygun malzeme kullanabilme sorunları tanımlayabilme, İnisiyatif kullanabilme ve karar alma becerisi, iş disiplini, kurallara uyma alışkanlığı kazanabilme yeteneklerini kazandırmaktır.

 

Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2019, Cumartesi