ÖĞRENME ÇIKTILARI

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 

1-         Bilgiye kolay ulaşabilme ve etkili iletişim kurabilme yetisine sahiptir.

2-         Bağımsız olarak veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır bu çalışmaları toplumla paylaşır.

3-         Tasarım kuramı ve pratiği konusunda gerekli bilgi ve deneyime sahiptir.

4-         Nesne, olgu ve olaylara yönelik gözlem gücüne sahiptir.

5-         İlgili sanat-tasarım alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.

6-         Grafik tasarım alanına giren çeşitli disiplinlerde genel bilgi ve beceriye sahiptir.

7-         Biçim algısına ve estetik duyarlılığa, iletişim bilgi ve deneyimine sahiptir.

8-         Tasarım sorununu doğru analiz eder; yaratıcılık ve becerisini kullanarak nitelikli grafik tasarım ürünleri geliştirir.

9-         Grafik tasarım alanındaki farklı teknolojik olanakları, araç ve gereçleri yetkin bir şekilde kullanır.

10-       Grafik tasarım çoğaltma teknolojilerine hakimdir.

11-       Demokrasiye ve insan haklarına, toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.

12-       Alanına özgü çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.

13-       Grafik tasarım süreçlerini planlayabilir ve uygulayabilir.

14-       Algılama duyarlılığı ve farkındalık kazanır.

15-       Gördüğünü algılama, yorumlayabilme ve grafik ürüne dönüştürebilme gücüne sahiptir.

Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2019, Cumartesi