ÖĞRENME ÇIKTILARI

ÖĞRENME ÇIKTILARI

1- Moda tasarım teknikerliği ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma

2- Tasarım ve tekstil bilgilerini moda tasarımı teknikerliği problemlerine uygulayabilme

3- Alanı ile ilgili yöntem ve teknikleri uygulayabilme becerisine sahip olma

4- Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alanıyla ilgili olay ve olgulara bilimsel yöntem ve teknikleri uygulayabilme

5- Mesleği ile ilgili gerekli araç ve gereçlere hâkim olma

6- Sorumluluk alanı ile ilgili olarak sorgulayıcı ve araştırıcı olma

7- Kalıp hazırlama ve model uygulama tekniklerini uygulayabilme becerisine sahip olma

8- Mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma

9- Konfeksiyon makinelerini tanıma, kullanabilme ve koruyucu bakımını yapabilme becerisine sahip olma

10- Bilgisayar ve bilgi-iletişim teknolojilerini mesleki gelişimini destekleyecek düzeyde kullanabilme

11- Tekstil materyallerinin tanınması, üretimi, özellikleri ve pazarlanması becerilerine sahip olma

12- Kesim, dikim ve kalite kontrol tekniklerini uygulayabilme becerisine sahip olma

13- Yeterli seviyede genel kültüre sahip olmak (anadil, yabancı dil, tarih vb)

Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2019, Pazar