STAJ ESASLARI

MODA TASARIM PROGRAMI STAJ YERİ ÖZELLİKLERİ

1. Program öğrencileri;

Aşağıda gösterilen üretim ve tasarım alanlarında staj yapabilirler.

 

•          Orta ve büyük ölçekli tekstil işletmelerinde (50 işçi, ya da 50 nin üzerinde makineye sahip konfeksiyon işletmelerinde) stajlarını yapabilirler.

•          En az 10 işçi çalıştıran moda evi ya da tasarım atölyelerinde staj yapabilirler.

Her iki durumda da işletmede tasarımcı olması ideal olandır.

2. İşletme stajının amacı,  öğrencinin teorik bilgilerini kullanarak uygulama becerisini geliştirmek, en son teknolojik gelişmeleri yakından görmek, ürünün siparişinden üretimine kadar geçen süredeki her bir alt biriminde tüm işlemlerin gerçek üretim ortamında nasıl yapıldığını görmek,  işletme deneyimi kazanmaktır.  Ayrıca iletişim kabiliyetlerinin ve karar verme yeteneklerinin gelişeceği de düşünülmektedir.

3. Öğrenci Üniversite-sanayi işbirliği ile 30 günlük staj süresince işletmenin her birimini tanımalı, varsa tasarım biriminde, bu birim yoksa yine öğrenci ile işletmenin belirleyeceği bir birimde daha uzun süreli gözlem yapmalıdır.

4. Yapılan stajlarda öğrenci, konfeksiyon işletmesi moda evi yada tasarım atölyesinde;

•          Tasarım (Yeni ürün geliştirme),

•          Siparişe göre ürün planlaması,

•          Sipariş analizi, ürün ile maliyet ilişkisi,

•          Ürün ve süreç üzerinde ve sonrasında kalite kontrol,

•          Ürün ile ilgili veri oluşturma ve değerlendirme konularında inceleme yapmalıdır. 

Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2019, Pazar