Staj Esasları

Staj Esasları

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı’nda öğrenim gören öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi’ne tabiidir. Bu kapsamda öğrenciler 30 iş günü olan stajlarını; En az 50 yataklı olan tüm resmi ve özel sağlık kurumları ile il ve ilçe  sağlık müdürlükleri, halk sağlığı müdürlükleri, kamu hastaneler birliği genel sekreterliklerinde yapabilirler.

Son Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2019, Cuma