Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları

Müfredatta yer alan tüm dersler; uygulamalar, staj, iş yeri eğitimi ve benzeri çalışmalar, MU (Muaf) veya başarılı harf notu ile tamamlanması ve FF, FD, DZ ve YZ notunun olmaması gerekir. Programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2.00 düzeyinde olan ve ilgili birim tarafından belirlenen bütün çalışmaları tamamlanmış öğrenci, koşullu başarılı dersleri olsa dahi öğrenimini bitirmiş sayılır ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından mezuniyeti onaylanarak kendisine ilgili birimin ön lisans diploması verilir.

Aynı zamanda Staj Yönetmeliğine göre; programın ikinci veya dördüncü yarıyıl sonunda öğrenciler 30 iş günlük stajlarını Yüksekokul tarafından hazırlanacak programa göre yapmalıdır.

Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2019, Pazar