Program Öğrenme Çıktıları

Lojistik Programı Öğrenme Çıktıları

 1. Modern Lojistik faaliyetleri bilme ve bu konularda temel mevzuatı öğrenebilme.
 2. Modern Lojistiğin günümüzde izlediği gelişmeleri ve politikaları bilme ve bu gelişimleri takip edeceği kurum ve kuruluşları öğrenebilme.
 3. Lojistik alanındaki işletmelerin temel özelliklerini ve ekonomik hayatı bilerek iç ve dış çevresini takip ve analiz edebilme.
 4. Lojistik ile ilgili alanlarda kullanılan belgeleri tanıma, düzenleyebilme ve muhasebeleştirme becerisi ile birlikte, sahip olduğu bilgi ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde anlatabilme.
 5. Yeni pazarlama ve satış teknikleri bilgileriyle uluslararası pazarlara açılma kurallarını bilme ve uygulama becerisine sahip olma.
 6. Lojistik alanı ile ilgili konularda iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olma.
 7. Mesleği ile ilgili mevzuatları takip etme ve uygulama yeteneği ile birlikte temel hukuk bilgileri, sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olma.
 8. Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için ilgili iletişim ağlarının içinde yer alabilme, çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilme ve kendini sürekli geliştirebilme.
 9. Lojistik alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde karmaşık sorunları analiz edebilme, farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bakış açısı getirebilme.
 10. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilme.
 11. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilme.
 12. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olma.
 13. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olma.
 14. Yeterli seviyede genel kültüre sahip olmak (anadil, yabancı dil, tarih vb)
Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2019, Pazar