İş Sağlığı ve Güvenliği


AMACI

Endüstriyel Kuruluşlarda ilgili kuruluşun işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasa ile belirlenmiş pozisyonları doğrultusunda işletmenin tüm işçi sağlığı ve iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek veya bu birimlerde görev alabilecek yetenekte “ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Teknikeri” yetiştirmektir.

KAZANILACAK NİTELİKLER

  • İş yeri çalışma yönetiminin güvenliğini sağlayabilecek, iş sağlığı ve güvenliği kayıt, dosyalama, izleme yönetimine hakim,
  • Felaket bazlı tüm acil durumlarla ilgili yasal prosedür takibi ve uygulanmasını yapabilen,
  • Başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki komşularla haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen,
  • Risk analizleri, çözüm önerileri ve buna bağlı planlama ile bütçelendirmelerini yapabilen,
  • Çevre güvenliği ile ilgili planlama ve yönetim bilgisi ile donanmış,
  • Başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki komşularla haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen,
  • Mesleğinin gerektirdiği lisan bilgisine sahip hale gelecektir.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMA DURUMLARI

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz; kendi alanları ile ilgili ön lisans diploması verilir. Mezunlarımız; kamu veya özel sanayinin tüm iş kollarında ki kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve kampus şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler.

Mezun olan öğrencilerin Dikey Geçiş yapabilecekleri Lisans programları:

  • Sosyal Hizmetler
Program Danışmanları
Programın Amacı
Programın Hedefleri
Mezuniyet Koşulları
Öğrenme Çıktıları
Staj Esasları
            BİLGİ PAKETİ

 

  •  
Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022, Cuma