Bankacılık ve Sigortacılık

Bankalar ve Sigortalar modern serbest piyasa ekonomilerinin en önemli finansal kuruluşlarıdır. Bu kurumlar kendi alanlarında çok sayıda hizmet sunmanın yanı sıra firmaların gereksinim duyduğu finansmanı sağlama dolayısı ile de sosyal fonksiyona sahiptirler.

Bankalar temel olarak mevduat toplayan ve kredi veren kuruluşlardır. Bunun yanı sıra, havale yapmak, teminat mektubu vermek, akreditif açmak ve dış ticaret finansmanı sağlamak, döviz işlemleri yapmak; portföy yönetmek gibi işleri de yaparlar. Günümüzde bankalar opsiyon, swap ve vadeli işlemler gibi işlemleri yapmaya başlamıştır. Bankalar yaptıkları işlere göre, ticaret, yatırım, kalkınma bankaları gibi farklı türlere de ayrılırlar. Küreselleşme sürecinde uluslararası bankacılığın da çok önemli rolü olduğunu biliyoruz. Bankacı bu işlemler hakkında bilgi ve uzmanlığa sahip olan meslek insanıdır.

Sigorta kurumları ise müşterilerine çok farklı alanlarda sigorta sağlarlar: günlük yaşamımızda, sağlık, hayat, trafik, deprem, tarım, doğal afet, kaza vs. gibi çok sayıda sigorta türü olduğunu biliyoruz. Sigorta şirketleri, reasürans uygulaması ile uluslararası düzeyde hiyerarşik bir düzen içinde çalıştıklarından uluslararası boyutları da sahiptirler. Sigortacı tüm sigorta işlem ve hizmetleri hakkında bilgi ve uzmanlığa sahip olan meslek insanıdır.

Programımızın amacı modern bankacılık ve sigortacılık seviyesini yakalamış, güncel uygulamaları bilen ve kendilerini sektöre hazırlamış bireyler yetiştirmektir.

Mezun olan öğrencilerin istihdam olanakları:

Günümüzde, özellikle haberleşme ve iletişim alanındaki hızlı teknolojik gelişmeler, her alanda olduğundan daha fazla, finansal piyasalarda ve özellikle bu piyasaların temel dinamikleri olan bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde hissedilmektedir. Söz konusu bu değişim ve gelişim, ilgili sektörlerin ürün ve hizmet yelpazesini geliştirdiği gibi; yaşanan rekabet ortamının da etkisiyle ihtiyaç duyulan, nitelikli işgücü gereksinimini arttırmış, bu gereksinimin karşılanmasını adeta zorunlu kılmıştır.

Bankacılık ve sigortacılık sektörlerinin, söz konusu bu rekabet ve inovasyon ortamında gelişmelerini sürdürebilmeleri, bu ortama uyum sağlayabilecek, esnek, üretken, değişime ve gelişime açık, sektörün gereklerinin farkında, mesleki bilgi ve vizyon sahibi yönetici ve çalışan kadrolarına sahip olmaları ile mümkün olabilir.

Gerek bölgesel, gerek ulusal ve gerekse uluslar arası düzeyde Bankacılık ve Sigortacılık sektörünün öneminin hızla artması bu alanda istihdam edilecek nitelikli işgücü ihtiyacını artıracağından yörede bu ihtiyacı karşılayabilecektir.Mezun olan öğrencilerin Dikey Geçiş yapabilecekleri Lisans programları:

   -Aktüerya; Aktüerya Bilimleri; Bankacılık; Bankacılık ve Finansman; Bankacılık ve Sigortacılık; Ekonometri; Ekonomi; Ekonomi ve Finans; İktisat; Lojistik Yönetimi; Sigortacılık; Sigortacılık ve Risk Yönetimi; Sermaye Piyasası; İşletme; İşletme Enformatiği; İşletme-Ekonomi; Uluslararası İşletmecilik; Uluslararası Finans; Uluslararası İşletme; Uluslararası Ticaret; Uluslararası Ticaret ve Finansman; Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik; Yönetim Bilişim Sistemleri

Program Danışmanı
Programın Amacı
Programın Hedefleri
Mezuniyet Koşulları
Öğrenme Çıktıları
Staj Esasları
BİLGİ PAKETİ

 

Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022, Cuma