Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

 

 

Sağlık sektörü, insanın olduğu her yerde güncelliğini daima koruyan, istihdam olanakları geniş, gelişmenin en fazla yaşandığı dinamik bir alandır. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, başta hastaneler olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında klinik tetkikleri (mikrobiyoloji, patoloji, biyokimya, hematoloji vb.) gerçekleştirmek üzere nitelikli ara eleman yetiştiren bir programdır. Programı başarıyla bitirenler tekniker unvanıyla olarak mezun olur ve sektörde çalışmaya başlarlar.

Mezunların çalışma alanları:

Programı başarıyla bitirenler, devlet hastaneleri, özel hastaneler, tıp fakültesi hastaneleri, hıfzıssıhha enstitüleri, dispanserler, sağlık alanında araştırmalar yapan özel kuruluşlarda istihdam edilebilirler. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na giren mezunlar devlet kademesinde çalışabileceği gibi özel sektörde de alanla ilgili çalışabilirler.

Dikey geçiş yapılabilecek bölümler:

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programını bitirerek Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’na giren adaylar 4 yıllık Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Biyoloji, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Hemşirelik, Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Sağlık Yönetimi bölümlerine geçiş yapabilirler.

Program Danışmanı
Programın Amacı
Programın Hedefleri
Mezuniyet Koşulları
Öğrenme Çıktıları
Staj Esasları
BİLGİ PAKETİ

 

Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022, Cuma