Bilgisayar Programcılığı

 

 

Gediz MYO Bilgisayar Programcılığı’nın amacı, güncel yazılım dillerini kullanarak temel yazılım algoritmalarını oluşturmak ve yazılım geliştirmek konusunda uzmanlaşan programcılar ile işletmelerin bilgisayar sistemlerinin kurulumu ve sürekliliğinin sağlanmasında teknik destek elemanı olarak çalışabilecek teknikerler yetiştirmektir.

Bilgi ekonomisine geçişle birlikte bilgisayar alanında çeşitli kariyer geliştirme olanakları ortaya çıkmıştır. Ülkemizdeki bütün sektörlerde bilgi işlem elemanı talebi yüksektir ve giderek artmaktadır. Bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişme, sektörde çalışanların ve sektöre yeni girecek olanların, bu yeni gelişmeler ve teknolojiler konusunda sürekli olarak geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.

Program, bilgisayarla ilgili genel bilgiler yanında sistem, yazılım geliştirme ve donanım gibi alanlarda beceri kazandırmak amacı ile düzenlenmiştir. Ülkemizde tüm bu alanlarda nitelikli elemana gereksinim bulunmaktadır. Yaşanan ekonomik gelişmeler iş yaşamını derinden etkilemekte ve e-iş ve e-ticaret olarak adlandırılan yeni yöntemleri devreye sokmaktadır. Firmalar işlerini ve ticaretlerini bu tür elektronik platformlara taşırken ve çalışmalarını bu yöntemlerle sürdürürken nitelikli bilgi teknolojisi elemanlarına gereksinim duymaktadır.

Mezun olan öğrencilerin çalışma alanları:

  • Sanayi Kuruluşları
  • Medya Kuruluşları
  • Donanım, Yazılım ve Hizmet Üreten ve Geliştiren Firmalar
  • Veritabanı Sistemleri Geliştiren Firmalar
  • Lojistik Firmaları
  • Internet Çözümleri Geliştiren Firmalar
  • Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım Firmaları
  • Şirketlerin Bilgi İşlem Birimleri

Mezun olan öğrencilerin Dikey Geçiş yapabilecekleri Lisans programları:

Bilgisayar Bilimleri; Bilgisayar Mühendisliği; Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri; Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği; Bilgisayar-Enformatik; Bilişim Sistemleri Mühendisliği; Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri; Endüstri Mühendisliği; Enformasyon Teknolojileri; Fizik; İstatistik; İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri; Kontrol Mühendisliği; Matematik ve Bilgisayar Bilimleri; Matematik-Bilgisayar; Meteoroloji Mühendisliği; Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar; Yazılım Mühendisliği

Program Danışmanı
Programın Amacı
Programın Hedefleri
Mezuniyet Koşulları
Öğrenme Çıktıları
Staj Esasları
BİLGİ PAKETİ

 

Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022, Cuma