Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı

Tıbbi tanıtım ve pazarlama bölümü, sağlık sektörüne ürün pazarlamasında faaliyet gösteren ilaç sanayi, medikal vb. işletmelerin ihtiyaç duyduğu temel mesleki bilgi ve altyapıya sahip kaliteli personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İlaç endüstrisi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sürekli olarak gelişen bir sektördür. Bu nedenle iyi bir eğitim almış olan ilaç tanıtım elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tıbbın ilerlemesi sonucunda doğmuş olan ve son yılların en gözde meslek gruplarından birisi haline gelen meslek gruplarından bir tanesi de tıbbi tanıtım ve pazarlama bölümüdür. Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı, ilaç ve medikal sektörüne satış elemanı yetiştiren bir programdır.

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı Misyonu

Sağlık sektörüne yönelik ürün tanıtımı ve satışını gerçekleştirmek bunun için gereken doktor ziyareti, eczane ziyareti, grup aktivitesi, ürün temini ve pazarlamasını yapma ve diğer firma faaliyetlerini takip etme bilgi ve becerilerini kazandırmaktır. Mezunlarının dikey geçiş ve sınavsız geçişlerle daha fazla sayıda öğrencinin lisans tamamlamasını sağlamaktır. Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama programı eğitimi ile ilaç sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu temel mesleki bilgi ve alt yapıya sahip, ilaç firmalarının ürettikleri ilaçları hekimlere tanıtacak ve onlara ulaştıracak kaliteli personel yetiştirilir. Programın amacı, günümüz Türkiye’si ilaç sektörünün ihtiyaç duyduğu, bilgili, öz güven sahibi, iletişimi kuvvetli, saygın, planlı ve organize çalışma yeteneğine sahip pazarlamacılar yetiştirmektir.

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı Vizyonu

Sağlık sektörüne yönelik ürün tanıtımı ve satışını gerçekleştirmek alanında nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi ve eğitiminin yaygınlaştırılmasına öncülük etmektir.

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Öğrencisinin Kazanacağı Bilgiler

  • Temel bilgisayar bilgisini geliştirmek, ofis ve paket programların kullanılmasını sağlamak,
  • İlaç Pazarı ve ilaç pazarının elamanları beraberinde biyomedikal alanında gerekli temel bilgilendirilmesinin yapılması ve sağlık sektöründe tıbbi mümessillerinin pazardaki yeri hakkında bilgilendirmek,
  • Pazarlama kavramının ve işletmenin pazarlama faaliyetleri kapsamında nelerin yer aldığının kavranması,
  • Basit ticari faaliyetlerin matematiksel ifadesini anlamak ve yorumlamak, istatistiki Tablo ve grafik yapım yöntemlerinin öğretilmesi,
  • Kişisel iletişimle ilgili temel kavramları öğrenme, Müşteri ilişkileri yönetimi kavramına hâkim,
  • İlaç kavramı ve klinik uygulamaları konularında bilgilendirmek,
  • İnsan anatomik ve fizyolojik yapısı ile vücut sistem işleyişlerinin kavratılması biyolojik ve tıbbi terimlere hâkim olması,
  • Temel hastalıklar ve hastalık yapıcı etmenler hakkında genel olarak bilgi sahibi olmasını sağlamak, Toplum bireylerini oluşturan etkileyen sağlık şartları ve uyulması gereken durumları ve ilk yardım metotlarını öğretmek.

Programın istihdam olanakları:

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ön lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler tıbbi pazarlama sektöründe satış elemanı olarak çalışabilirler. Ön lisans programının bitiminde bu programdan mezun olan öğrencileri kabul eden programlara DGS sınavı ile dikey geçiş yapabilirler.

DGS ile dikey geçiş yapılabilen bölümler:

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

 

Program Danışmanı
Programın Amacı
Programın Hedefleri
Mezuniyet Koşulları
Öğrenme Çıktıları
Staj Esasları
BİLGİ PAKETİ

 

Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022, Cuma