Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Program Hakkında

Hastanelerin büyümesi ve maliyetlerindeki artış hastane ve yöneticiliğinin önemini artırmış ve sağlık kurumları işletmeciliği münferit bir disiplin ve meslek dalı haline getirilmiştir.

Sağlık sektörü iletişimi güçlü, organizasyon ve koordinasyon yeteneğine sahip, yabancı dil bilen, sağlık sektörüne özgü bilgi ve beceriye, tıbbi dokümantasyon ve bilgisayar bilgisine sahip insan kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır.  Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programın amacı hem işletmecilik bilgisine, hem de hastane yönetimi bilgisine sahip nitelikli ara elemanlarını sağlık sektörüne kazandırmaktır. Sağlık sektöründe kullanılan kaynakların büyüklüğü, kaynakların etkin kullanılması ve performansın artırılması amacının oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, küresel boyutta hizmet sektörü içinde önem kazanan ‘’Sağlık Yönetimi’’ ülkemizde de geleceğin meslekleri arasında yer almaktadır.

Programın İstihdam Olanakları

Programdan yeterli bilgi ve beceri donanımıyla mezun olan sağlık kurumları işletmeciliği mezunları; Sağlık sektöründe insan kaynakları, hizmet yönetimi, muhasebe, döner sermaye, pazarlama, sağlık hukuku, halkla ilişkiler, arşiv, kalite yönetim birimleri ve bilgi işlem birimlerinde iş sahibi olabilmektedir. Ayrıca; sosyal güvenlik kurumlarının sağlık sigortası ile ilgili birimleri, özel sağlık sigortası şirketleri, sağlık alanında eğitim ve araştırma yapan şirketler, sağlık turizmi yapan şirketlerin idari birimlerinde,  devlet ve özel hastahaneler başta olmak üzere ilgili laboratuvarlar, eczaneler, ilaç depoları vb. gibi tüm sağlık sektörlerinde iş bulabilirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler

Mezun öğrencilerimiz ÖSYM tarafından yayımlanan DGS kılavuzuna göre farklı üniversitelerin; İşletme, İşletme Yönetimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi lisans programlarına geçebilmektedirler.

Program Danışmanı
Programın Amacı
Programın Hedefleri
Mezuniyet Koşulları
 Öğrenme Çıktıları
Staj Esasları
BİLGİ PAKETİ

 

Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022, Cuma