Program Hakkında

Hastanelerin büyümesi ve maliyetlerindeki artış hastane ve yöneticiliğinin önemini artırmış ve sağlık kurumları işletmeciliği münferit bir disiplin ve meslek dalı haline getirilmiştir.

Sağlık sektörü iletişimi güçlü, organizasyon ve koordinasyon yeteneğine sahip, yabancı dil bilen, sağlık sektörüne özgü bilgi ve beceriye, tıbbi dokümantasyon ve bilgisayar bilgisine sahip insan kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır.  Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programın amacı hem işletmecilik bilgisine, hem de hastane yönetimi bilgisine sahip nitelikli ara elemanlarını sağlık sektörüne kazandırmaktır.

Sağlık sektöründe kullanılan kaynakların büyüklüğü, kaynakların etkin kullanılması ve performansın artırılması amacının oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, küresel boyutta hizmet sektörü içinde önem kazanan ‘’Sağlık Yönetimi’’ ülkemizde de geleceğin meslekleri arasında yer almaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: