İstihdam Olanakları

Programın İstihdam Olanakları

Programdan yeterli bilgi ve beceri donanımıyla mezun olan sağlık kurumları işletmeciliği mezunları; Sağlık sektöründe insan kaynakları, hizmet yönetimi, muhasebe, döner sermaye, pazarlama, sağlık hukuku, halkla ilişkiler, arşiv, kalite yönetim birimleri ve bilgi işlem birimlerinde iş sahibi olabilmektedir. Ayrıca; sosyal güvenlik kurumlarının sağlık sigortası ile ilgili birimleri, özel sağlık sigortası şirketleri, sağlık alanında eğitim ve araştırma yapan şirketler, sağlık turizmi yapan şirketlerin idari birimlerinde,  devlet ve özel hastahaneler başta olmak üzere ilgili laboratuvarlar, eczaneler, ilaç depoları vb. gibi tüm sağlık sektörlerinde iş bulabilirler.

Son Güncelleme Tarihi: