Moda Tasarım Programı Öğretim Görevlileri Bakü’de Düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumuna Katıldı

Moda Tasarım Programı Öğretim Görevlileri Bakü’de Düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumuna Katıldı

 

GEDİZ MYO MODA TASARIM PROGRAMI ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ BAKÜ’DE DÜZENLENEN ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMUNA KATILDI

         Gediz Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlileri 25-27 Mayıs 2016 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılan 3. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumuna katıldı.

         Niğde Üniversitesi, Kazakistan Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi, Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi, Bakü Avrasya Üniversitesi, Kırgızistan Eastern/Mahmud Kaşgari-Barskani Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle yapılan sempozyuma 226'sı Türkiye'den olmak üzere  toplam 426 akademisyen katılmıştır.

         Sempozyumda, Türk Dünyasını ilgilendiren dil, edebiyat, din, eğitim, tarih, sosyoloji, sanat, çevre, arkeoloji, sanat tarihi, uluslararası ilişkiler, Türk Dünyası ilişkileri, iletişim, işletme, yönetim ve ekonomi, kadın ve cinsiyet sorunları gibi disiplinlerde akademik konular tartışılmıştır. Konuyla ilgilenen akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesine vesile olan bu sempozyum, nitelikli bilgi üretimine katkı sağlamış ve yeni bakış açıları sunmuştur.

         Sempozyumun 1. gününde Türk Cumhuriyetlerinin ve topluluklarının kültürel unsurlarının, dans, müzik, kıyafet, gelenek ve göreneklerinin yansıtıldığı “Kökümüz Bir, Türk’üz" adlı festivalin ardından Türk Şehitliği, Fahri Hıyaban Ziyareti ve Sempozyum Gala Kokteyli yapıldı.

         Bilimsel sunum ve oturumlar sempozyumun 2. ve 3. günü başarıyla sonuçlandırıldı. Sempozyuma bildirileri ile katılan Gediz Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri, Öğr. Gör. Melahat AYDINER: “Türklerin İnanç Sistemleri ve Dinlerinin Giyim Kuşam Kültürüne Etkileri”, Öğr. Gör. Nuran OCAKOĞLU: “Türk Kültüründe Kına Gecesi Geleneği ve Kütahya Yöresi Kına Gecesi Kıyafetlerinden Günümüze Bir Uyarlama”, Öğr. Gör. Fatma Seçil KARAYEL: “Türk Kültüründe Yer Alan Lale Motifinin Giysi Tasarımında Kullanılması”, Öğr. Gör. Bahriye KICIROĞLU-Dilek KARAYİĞİT: “Esma Ül Hüsna’nın Üst Beden Erkek ve Kadın Giysi Tasarımında Kullanımı”, Öğr. Gör. Hülya KARAOĞLAN: “Anadolu’da İlk Dokuma Sanatı (M.Ö II. Bin’ de Arkeolojik Buluntular Işığında)” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

 

   

Son Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2016, Cuma