Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

Genel Tanıtım

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı; hızla değişen ve gelişen iş dünyasında kamu ve özel sektör işletmelerinin gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar ofis programlarını kullanmada uzman, büro yönetimi ilkelerini ve yöntemlerini profesyonelce kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, her türlü büro teknolojisini kullanabilen, modern protokol bilgilerine sahip, yüksek düzeyde büro elemanları, büro yöneticileri ve yönetici asistanları yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.

Dört dönemlik öğretim süresince temel işletmecilik bilgileri ve yönetsel faaliyetlere ilişkin yetkinlikleri kazandıran programdan mezun olan öğrenciler, işletme yönetimi alanındaki ana kavram ve konulara hâkim olmaktadırlar. Aldıkları teorik derslerin yanı sıra derslerde edindikleri bilgileri sunabildikleri uygulamaları da öğretim süresince gerçekleştirmektedirler. Ayrıca yaz döneminde kurumsal işletmelerde gerçekleştirmek zorunda oldukları 30 işgünü süren stajlarında da yüksekokulda edindikleri bilgileri doğrudan gerçek yaşamda uygulama şansı elde etmektedirler.

Giriş Koşulları ve Bölüm Kapasitesi

Üniversite sınavında yeterli puan alan ve programımızı tercih eden öğrenciler, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Eğitim-öğretim 4 yarıyıl ve 2 sene devam etmektedir. Programın kontenjanı 65'dir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) müfredattaki zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra zorunlu stajlarını başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında ön lisans diploması verilir.

Başlıca Çalışma Alanları Ve İş İmkânları 

Programdan mezun olan öğrencilerin çok çeşitli çalışma alanları bulunmaktadır. Mezunların öncelikli olarak istihdam edildiği alan kurumsal işletmelerde yönetici asistanlığı pozisyonudur. Bu pozisyon ile birlikte büro yöneticisi ve büro elemanı olarak da işletmelerde çalışma imkânı bulabilmektedirler. Son dönemde özellikle işletmelerde insan kaynakları departmanlarının ön plana çıkması ile bu departmanlarda mezunlar sahip oldukları insan ilişkileri, bilgisayar ortamında bordrolama bilgileri ve yönetim becerileri ile yer alabilmektedirler. Birçok holding ve sağlık kuruluşunda yer alan danışma birimlerinde yer almakta ve halkla ilişkiler faaliyetlerine de destek olmaktadırlar. Ayrıca sahip oldukları temel muhasebe bilgisi ve sahip oldukları muhasebe programlarını kullanabilme bilgisi ile ön muhasebe elemanı olarak da istihdam edilebilmektedirler.

Dikey Geçiş İmkânları

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programını tercih eden öğrencilerin, 2 yıllık önlisans eğitimini tamamladıktan sonra DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans programları:

Halkla İlişkiler; Halkla İlişkiler ve Reklamcılık; Halkla İlişkiler ve Tanıtım; İşletme Bilgi Yönetimi; Reklamcılık ve Halkla İlişkiler; Sağlık Kurumları İşletmeciliği; Yönetim Bilişim Sistemleri

Program Danışmanı
Programın Amacı
Programın Hedefleri
Mezuniyet Koşulları
Öğrenme Çıktıları
Staj Esasları
BİLGİ PAKETİ

 

Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022, Cuma