Grafik Tasarımı

Günümüzde grafik tasarım her sektör için giderek daha da önemli hale gelen bir iş koludur. Logo ve kurumsal kimlikten, ilan ve yenilikçi konsept tasarımına kadar pek çok farklı alanda hizmet veren grafik tasarımcılar şirketler için geçmişte olduğundan daha kritik bir role sahiptir.

Gediz Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı çağın gelişimine uygun olarak sanayinin ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu pratik ve teorik bilgiyle donatılmış nitelikli eleman yetiştirmeye uygun olarak, bilim, teknoloji, sanat ve kültür alanında katılımcı, paylaşımcı özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir eğitim vermektedir. Öğrenciler, kavramsal tasarımdan basılı malzeme aşamasına kadar tüm süreci uygulayarak öğrenmektedir. Grafik Tasarım programımızı tercih eden öğrencilerimiz, grafik tasarımın üretim alanında yer alan logo, kurumsal kimlik, kitap, dergi, katalog, gazete, basın ilanı, ambalaj tasarımı, broşür, afiş, web tasarımı vb. ürünlerin birbirine bağlı proje konuları ile ele alınarak eğitim-öğretim görmektedirler. Öğrencilerimiz ayrıca grafik tasarım programımızda, çizim, teknik donanım ve yazılım bilgi birikimine sahip olurken, piyasa şartlarında yaygın olarak kullanılan Photoshop, Illustrator, InDesign gibi tasarım programları ile nitelikli bir öğrenme süreci yaşamaktadırlar.

Gediz Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programının amacı, Ülkemizin ihtiyaçlarına göre, dünyadaki gelişmeleri izleyerek grafik tasarım konularında araştırma ve incelemeler yapabilen, her türlü grafik tasarım problemini çözebilen ve çağın getirdiği donanımı yetkin şekilde kullanabilen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, duygu ve düşünceleri grafik imge kullanımı ile ifade eden, güzel sanatları bilim ve teknoloji ile destekleyerek özgün tasarımlar yapan bireyler yetiştirme, programın diğer bir amacıdır.

Grafik Tasarım Programının temel hedefi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi, yeniliği iş süreçlerine aktarabilen ve farklılığını ortaya çıkarabilen, eleman gereksiniminin karşılanması üzerine kuruludur. Bu bilgiler ışığında grafik tasarım programının hedefi; sektör ihtiyacını karşılayabilecek, sanat ve tasarım kuramlarına hâkim, bilgisayarı kullanmada yeterlilik kazanmış ve el becerisini geliştirebilen, tasarımın varlık gösterdiği tüm alanlarda görev alabilecek kalifiyeli Grafikerler yetiştirmektir.

Mezunların Çalışma Alanları:

Reklamcılık Sektörü; Matbaacılık Sektörü; Gazete ve Dergiler; Yayınevleri; TV kanalları; Ambalaj Sanayi; Web Ortamında Yayın Yapan Kuruluşlar; İşletmelerin Reklam ve Pazarlamaya Yönelik Bölümleri

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları:

Fotoğraf; Fotoğraf ve Video; Grafik; Grafik Tasarım; Grafik Tasarımı; Görsel İletişim; Görsel İletişim Tasarımı; Görsel Sanatlar; Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı; İletişim Tasarımı; İletişim ve Tasarım

Program Danışmanı
Programın Amacı
Programın Hedefleri
Mezuniyet Koşulları
Öğrenme Çıktıları
Staj Esasları
BİLGİ PAKETİ

 

Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022, Cuma