2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Danışman Listesi

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU 2021-2022 DANIŞMAN LİSTESİ

ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Danışmanlık
MADDE 18 –
(1) Kayıt yaptıran her öğrenci için öğretim yılı başında, önlisans programlarında meslek yüksekokulu müdürlüğü, fakülte ve yüksekokullarda ise ilgili bölüm başkanlığı tarafından, bölümün öğretim üyeleri/öğretim elemanları arasından bir akademik danışman atanır. (2) Akademik danışmanın görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrenciyi akademik başarısı için ders seçimi konusunda bilgilendirmek ve yönlendirmek.
b) (Düzenleme: RG-12/01/2020-31006) Ders seçimini gerçekleştiren öğrencinin kaydını inceleyip değerlendirdikten
sonra onay vermek.
c) Öğrenciyi Üniversite hayatına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgilendirmek ve yönlendirmek.

ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİ DANIŞMALIĞI YÖNERGESİ

Danışmanın görev ve sorumlulukları
MADDE 6 -
(1) Danışmanın görev ve sorumlulukları;
1- Bölüm başkanlıkları tarafından eğitim-öğretim yılının başında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katılır.
2- Öğrenciyi akademik başarısı için ders seçimi konusunda bilgilendirir ve yönlendirir.
3- Öğrencinin ders kayıtlarını kontrol edip onaylar, ders kayıtlarında sorun olan öğrencilere ulaşarak gerekli bilgilendirmeyi yapar.
4- Öğrenci, güncel mevzuatı ve değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, gerektiğinde danışmanına başvurabilir. Danışman bu durumda öğrencileri bilgilendirir.
5- Danışman, öğrencilerin değişim programları ve staj imkânları hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olur.
6- Öğrenciye rehberlik ve yönlendirme yapar.

02 Aralık 2021, Perşembe / 434 defa okundu.